" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
  • Creat el
    29/05/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 0
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...