" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Veure les fases

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 23
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...