" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0