" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia relativa al decret dels equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya

Equipaments cívics

Fase 2 de 2
Tancament 12/08/2018 - 12/10/2018
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Actualment la xarxa d’equipaments cívics està composada per 172 equipaments cívics, entre els que hi ha ludoteques, hotels d’entitats, cases del mar, casals de gent gran i casals cívics. Ens trobem doncs, després de 20 anys, davant de la necessitat d’una nova regulació d’aquests equipaments cívics que doni resposta als profunds canvis socials, culturals i demogràfics i econòmics que s’han esdevingut.

La xarxa d’equipaments de la Direcció general d’Acció Cívica i Comunitària està formada per diferents tipologies d’equipaments segons els col·lectius als quals s’adrecen. En aquest sentit, es vol configurar un model d’equipament que doni resposta a les noves realitats i necessitats, basat en la polivalència, les relacions entre diferents generacions i cultures, que integri tothom, fomenti la cohesió social i n’eviti l’aïllament.

Aquest model s’emmarca en la concepció d’un espai obert a les persones de totes les edats i condicions, un veritable espai de convivència i de relacions on tothom que ho desitja pot participar en projectes i activitats, atenent els seus interessos, necessitats, aptituds i coneixements, un punt de referència per a les famílies i a la vegada un espai que doni suport a les iniciatives que les entitats i les institucions duguin a terme en l’àmbit del treball per a la comunitat i facilitin l’intercanvi d’informació, de coneixements i de recursos, creant així l’oportunitat d’un enriquiment mutu de gran valor. Un espai que fomenti la inclusió social de totes les persones.

En el marc d'aquesta iniciativa, s'inicia aquesta consulta pública prèvia per tal que la ciutadania, entitats sense afany de lucre de caràcter cívico-social, institucions públiques de caràcter cívico-social i responsables dels equipaments cívics puguin fer les aportacions oportunes en relació al nou decret dels equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, la Generalitat ha preparat una Memòria preliminar, que podeu consultar en els documents anexats a sota.


Objectiu de la consulta

Informar de la creació d’una nova regulació bàsica de la xarxa d’equipaments cívics del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, que:

  • Permeti recollir les propostes de millora que puguin fer tant les entitats públiques com les privades, les persones usuàries dels equipaments i ciutadans o col·lectius que es puguin sentir interpel·lats a participar en la definició i finalitats dels equipaments cívics de la xarxa d’equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya.
  • Permeti recollir les aportacions d’entitats vinculades al col·lectiu de la gent gran, així com les persones usuàries dels casals de gent gran sobre la conversió d’aquests en espais oberts a tota la ciutadania.


Propostes

De forma orientativa es plantegen les següents preguntes:

  • Esteu d’acord en què s’unifiqui la normativa reguladora, per tal que hagi més transparència, i que sigui més clarificadora a l’estar unificada?
  • Esteu d’acord en el nou model d’equipament cívic plantejat, més integrador i inclusiu?


Enllaços addicionals

Podeu consultar la normativa aplicable als equipaments cívics en els següents enllaços:

Resolucions de conversió de casal de gent gran a casal cívic:


Recordeu que per tal de fer arribar les vostres aportacions, heu d'adreçar-vos a l'apartat PROPOSTES. Per tal de realitzar una proposta, haureu d'enregistrar-vos prèviament al en aquest portal facilitant un correu electrònic i nom d'usuari.

Propostes Veure tots (2)

En el meu treball, hi ha una exposició prèvia i a final les meves propostes, sortides de les...
Existeixen molts Centres Civics i crec que la necesitat d'aquests, està coverta a la comarca.
A...
Veure tots (2)
Qui hi participa 1) ciutadania en general 2) Entitats sense afany de lucre de caràcter cívico-social 3) Institucions públiques de caràcter cívico-social 4) Responsables dels equipaments cívics
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Juliol de 2018
Data de finalització 12 de Agost de 2018
Referència: II-PART-2018-07-132

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consultapublicaequipamentscivics/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consultapublicaequipamentscivics/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>