" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea

#CosAccioExterior Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea

Fase 2 de 2
Retorn 09/06/2023 - 10/07/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa proposa crear un cos específic especialitzat en l'àmbit de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest cos es pretén dotar l’Administració de la Generalitat del personal especialitzat necessari per desenvolupar de la millor manera possible l’acció exterior de la Generalitat.


Objectiu de la consulta:


L’objecte de les qüestions de debat s’identifica amb la necessitat de crear un cos especialitzat en l'àmbit de l'acció exterior a l'Administració de la Generalitat.


La consulta té per objectiu conèixer l’opinió, generar un debat social amb capacitat d’incidència, tant per part d'aquells sectors de la societat relacionats amb la funció pública i les relacions internacionals, com la de la ciutadania amb general.


A aquests efectes, la crida a participar es fa entre les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, per això es considera rellevant la participació de les organitzacions sindicals amb major implantació en la representativitat dels empleats i les empleades públiques. També resulta adequada la consulta a professionals amb incidència en el sector representats per col·legis professionals.


Preguntes per centrar les aportacions:


           - Quina hauria de ser la denominació del cos?


           - Quines funcions haurien de desenvolupar els membres d'aquest cos?

Propostes Veure tots (5)

Hola buenas creo que es importante asegurarse de que sé respeten los derechos de las personas...
Comprovar el nivell d'idiomes sense certificats
Per a la inclusió d'una persona dins el cos d'acció exterior i UE entenc que comptarà com a...
En aquest cos s'hauria, en la meva opinió, de posar més èmfasis en aconseguir un cos amb una...
El Consell Català de Foment de la Pau (CCFP) està impulsant una política pública de pau, amb la...
Veure tots (5)
El que es decideix La redacció de l'avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania. No obstant, en són destinataris principals les organitzacions sindicals amb major representativitat dels empleats i les empleades públiques, i els col·legis de professionals de l'àmbit de l'acció exterior i de l'àmbit de la Unió Europea.
Departament Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Àmbit Administració pública
Unitat promotora Secretaria General del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Disposa de retorn
Data d'inici 17 de Maig de 2023
Data de finalització 08 de Juny de 2023
Referència: II-PART-2023-05-579

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/cos-accio-exterior/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/cos-accio-exterior/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

6

Participants

39

Seguidores

12

Comentaris

5

Propostes

3

Adhesions