" class="part-icon-bars">

Sistemes de cura i ODS

Polítiques públiques per a la sostenibilitat de la vida

Fase 2 de 2
Seminari 2: Propostes 20/10/2020 - 31/10/2020
Fases del procés

Campanyes de sensibilització i informació a la ciutadania

23/11/2020 19:22  

La proposta consisteix a realitzar una campanya de sensibilització i informació en tot el territori català sobre el valor social i econòmic dels treballs de cura i la llar. Tanmateix, aquest valor i reconeixement s’ha de traduir de manera directa en una millora de les condicions laborals i de vida de les persones que desenvolupen aquest treball.

En concret, s’esmenta que la campanya ha d’incloure informació sobre o servir per a:

-         Els drets laborals ja reconeguts de les persones cuidadores i treballadores de la llar i sobre els serveis i mecanismes dels quals disposa la Generalitat per garantir aquests drets.

-         Evitar l’estigmatització que han patit les treballadores de l’àmbit de cures i la llar durant tot aquest temps, especialment en el cas de les dones migrades en situació irregular. És a dir, es demana que s’implementi una campanya reparadora en aquest sentit que promogui una imatge social positiva vers aquestes ocupacions.

-         Sensibilitzar la població per tal que es comprengui la diferència entre el treball de la llar i el treball de cures, atès que la formació i els coneixements que requereixen són diferents i que en la majoria de casos no poden ser desenvolupats alhora per part d’una única persona.

-         També cal donar suport per conscienciar i sensibilitzar les famílies respecte les especificitats de les tasques de cura, per exemple en el cas de malalties concretes que requereixen de la contractació d’una persona professional formada per poder atendre adequadament en funció de la malaltia.


Trobades relacionades:

[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
20 Octubre 2020
14:00 - 16:00
La segona sessió es realitzarà, de forma virtual, amb persones expertes en cures i conciliació de l'àmbit acadèmic, del teixit associatiu català i de les diferents administracions. L'objectiu d'aquesta segona sessió és pensar i coproduir propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació a partir de la diagnosi de la primera sessió. Per ampliar i enriquir aquesta sessió es recolliran també totes les propostes que ens faci arribar la ciutadania a través d'aquest portal (pestanya "Propostes en matèria de cures i conciliació"). Aquesta co-creacio de propostes es realitzarà al voltant de cinc eixos temàtics: Eix 1: Treball professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’equiparació de drets i la millora de les condicions laborals i de vida de les persones -en la seva majoria dones- que treballen de manera professional en l’àmbit de les cures i la llar (tant en l'àmbit privat com en el públic). Eix 2: Treball no professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb la millora de les condicions de vida i la conquesta de drets de les persones que tenen cura d’altres persones dependents en l’entorn familiar.  Eix 3: Jornada laboral i teletreball. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb la reforma de la jornada laboral i la regulació i/o ampliació del teletreball. Eix 4: Serveis públics - comunitaris. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’augment de la corresponsabilitat de les administracions públiques en la provisió de cures i l’impuls de nous serveis o espais que apuntin a una provisió de les cures més col·lectiva i comunitària. Eix 5: Actuacions dirigides a homes. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’augment de la corresponsabilitat dels homes en la provisió de cures. Es farà un retorn amb les propostes recollides a través del portal i les que sorgeixin de la sessió de treball.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79909
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/curesODS/f/2952/proposals/79909/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/curesODS/f/2952/proposals/79909/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...