" class="part-icon-bars">

Sistemes de cura i ODS

Polítiques públiques per a la sostenibilitat de la vida

Fase 2 de 2
Seminari 2: Propostes 20/10/2020 - 31/10/2020
Fases del procés

El cohabitatge és una resposta de la societat civil a una mancança. El model residencial hegemònic genera institucions on moltes persones no troben la cura que els agradaria tenir, atès que està molt medicalitzat i hi ha una gran sensació de soledat. Són espais on, d’alguna manera, s'espera que arribi la mort; a més les persones cuidadores estan molt precaritzades. Davant d'aquest escenari, moltes persones quan es jubilen busquen alternatives per poder planificar la seva vellesa.

Es tracta d'una resposta comunitària, de vida digna i de foment de les relacions socials, posant la voluntat de la persona en el centre des del suport mutu. Es destaca que moltes iniciatives de co-criança parteixen d'unes premisses i necessitats similars. 

Es destaca que són iniciatives que troben molts obstacles, fins ara són privades i sense suport públic. La sectorialització dels ajuts és problemàtica, sovint troben suport per fer l'habitatge, però no per la provisió de cures. La segmentació dels serveis i ajuts públics segons tipus de necessitat o segons perfil poblacional són un obstacle per a la innovació social. La política d'habitatge ha de poder vincular-se amb la política de cures i a l'atenció sociosanitària. S'ha d'assegurar que tothom tingui les mateixes possibilitats de gaudir dels serveis sociosanitaris independentment d'on es visqui. En definitiva, la proposta consisteix en oferir suport a aquestes iniciatives i eliminar obstacles que dificulten la seva implementació pràctica. 


Trobades relacionades:

[SEMINARI EN LÍNIA] Creació de propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació
20 Octubre 2020
14:00 - 16:00
La segona sessió es realitzarà, de forma virtual, amb persones expertes en cures i conciliació de l'àmbit acadèmic, del teixit associatiu català i de les diferents administracions. L'objectiu d'aquesta segona sessió és pensar i coproduir propostes de polítiques públiques en matèria de cures i conciliació a partir de la diagnosi de la primera sessió. Per ampliar i enriquir aquesta sessió es recolliran també totes les propostes que ens faci arribar la ciutadania a través d'aquest portal (pestanya "Propostes en matèria de cures i conciliació"). Aquesta co-creacio de propostes es realitzarà al voltant de cinc eixos temàtics: Eix 1: Treball professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’equiparació de drets i la millora de les condicions laborals i de vida de les persones -en la seva majoria dones- que treballen de manera professional en l’àmbit de les cures i la llar (tant en l'àmbit privat com en el públic). Eix 2: Treball no professionalitzat en l’àmbit de les cures i la llar. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb la millora de les condicions de vida i la conquesta de drets de les persones que tenen cura d’altres persones dependents en l’entorn familiar.  Eix 3: Jornada laboral i teletreball. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb la reforma de la jornada laboral i la regulació i/o ampliació del teletreball. Eix 4: Serveis públics - comunitaris. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’augment de la corresponsabilitat de les administracions públiques en la provisió de cures i l’impuls de nous serveis o espais que apuntin a una provisió de les cures més col·lectiva i comunitària. Eix 5: Actuacions dirigides a homes. Propostes d’actuacions o polítiques relacionades amb l’augment de la corresponsabilitat dels homes en la provisió de cures. Es farà un retorn amb les propostes recollides a través del portal i les que sorgeixin de la sessió de treball.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79941
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/curesODS/f/2952/proposals/79941/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/curesODS/f/2952/proposals/79941/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...