" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la regulació del currículum dels cicles formatius de grau bàsic dels ensenyaments de formació professional

Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte d'ordre per la qual s’estableix el currículum dels cicles formatius de grau bàsic dels ensenyaments de formació professional

Fase 1 de 2
Participació 31/07/2023 - 13/10/2023
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)