" class="part-icon-bars">

Aprovació d’unes noves Directrius nacionals de mobilitat

Consulta pública prèvia del Projecte de decret pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat

Fase 2 de 2
Retorn 29/07/2022 - 29/10/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  28/06/2022 - 28/07/2022

  Participació

  En aquesta fase, la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions

 2. 2
  29/07/2022 - 29/10/2022

  Retorn

  En aquesta fase, l'òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la incorporació en l’anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar.