" class="part-icon-bars">

Projecte de decret de modificació del Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de modificació del Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació

Fase 2 de 2
Retorn 11/07/2024 - 17/07/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació.

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

L’aplicació Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació, i el seu desplegament a través de l’Ordre EDU/46/2024, de 6 de març, de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació, han fet visible la conveniència de valorar la possibilitat d’ajustar determinats aspectes d’aquest Decret. Així mateix, l'aprovació del Decret 91/2024, de 14 de maig, del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari, requereix valorar si és necessari fer una concreció específica de les funcions atribuïdes a la Inspecció d'Educació en relació amb aquest nou marc.

En aquest context s'opta per modificar el Decret 12/2021 per tal d’ajustar-lo a les necessitats identificades i a aquelles que es puguin recollir durant el procés de consulta pública prèvia un cop valorades. Específicament:

 • Fer una concreció específica de les funcions de la Inspecció d’Educació en relació amb el règim lingüístic del sistema educatiu.
 • Actualitzar la definició de les competències professionals per a l’exercici de la funció inspectora.
 • Ajustar el procediment de provisió dels càrrecs de comandament de la Inspecció d’Educació per introduir una regulació en relació amb el procés de nomenament en casos de vacants sobrevingudes i per ajustar, si escau, el procediment d’elecció del coordinador o coordinadora d’àmbit d’expertesa.

Objectius de la iniciativa

Els objectius generals a assolir són els següents:

 • Reforçar la seguretat jurídica.
 • Millorar l’eficàcia de la funció inspectora i de la seva organització.

Els objectius específics, en relació amb els aspectes detectats, són els següents:

 • Millorar la concreció de les funcions de la Inspecció d'Educació en relació amb el règim lingüístic del sistema educatiu no universitari.
 • Millorar la definició de les competències professionals per a l’exercici de la funció inspectora.
 • Millorar l’eficiència en la provisió dels càrrecs de comandament de la Inspecció d’Educació. 

Objectiu de la consulta

 • Informar de la voluntat de modificar el Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d’Educació.
 • Rebre propostes de millora per aconseguir que les modificacions que es plantegin donin la millor resposta possible als objectius plantejats.
 • Identificar altres aspectes del Decret 12/2021 que podrien ser objecte de modificació.
 • Garantir un procés participatiu al més ampli possible.

Preguntes per orientar les aportacions

 1. Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya?
 2. S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 3. Considera que hi ha alternatives a les proposades per corregir el problema detectat?
Qui hi participa La consulta serà oberta a tothom, tot i que es busca especialment la participació dels inspectors i inspectores d’educació, les seves associacions i, en general, qualsevol altra persona o grup de persones amb interès en el món de l’educació.
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Subdirecció General de la Inspecció d'Educació
Disposa de retorn
Data d'inici 10 de Juny de 2024
Data de finalització 17 de Juliol de 2024
Referència: II-PART-2024-06-701

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-modificacio-inspeccio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-modificacio-inspeccio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>