" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre l'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Consulta pública prèvia per a la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Fase 2 de 2
Retorn 21/11/2020 - 29/01/2021
Fases del procés

Actualitzar els terminis de la disposició transitòria 1ª de la Llei 6/2001 i incorporar nous objectius al Decret 190/2015

19/11/2020 18:03  
- Actualitzar i incorporar al Decter els terminis fixats a la disposició transitòria1ª de la Llei 6/2001 pel que fa al cessament d'instal·lacions d'il·luminació amb FHS>50%, Vapor de mercuri o Làmpades a E1 que no siguin de Vapor de Sodi o similar, així com establir dates objectiu, encara que sigui a llarg termini, per a la substitució de totes les llumeneres de més de 5% de fhs. -Tanmateix, incorporar data objectiu a assolir en quant a l'adaptació de la il·luminació existen a les zones E1.
Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2020-11-79870
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-proteccio-medi-nocturn/f/2965/proposals/79870/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-proteccio-medi-nocturn/f/2965/proposals/79870/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Més que un tema de terminis, que ja es van posar, es un tema de falta de un adequat règim sancionador i de mitjans perquè es pugui aplicar amb rigor (per part del Departament)

Carregant els comentaris ...