" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre l'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Consulta pública prèvia per a la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Fase 2 de 2
Retorn 21/11/2020 - 29/01/2021
Veure les fases

Adaptar les limitacions de l'espectre a la realitat actual

19/11/2020 23:24  
En el Decret vigent s'estableixen unes toleràncies absolutament excessives a làmpades de temperatures de color elevades (per sobre de 3000K) propiciant la instal·lació de llums de tons freds amb alt component blau de l'espectre. Aquest element s'ha demostrat ésser perjudicial pel medi natural i per la salut de les persones amb estudis científics que el correlacionen amb major incidència de càncer en humans. És necessari limitar a temperatures més baixes (tons càlids) les làmpades permeses .
Número d'adhesions3

Referència: II-PROP-2020-11-79884
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-proteccio-medi-nocturn/f/2965/proposals/79884/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-proteccio-medi-nocturn/f/2965/proposals/79884/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (25.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Sense oblidar la restricció de l'espectre per sota dels 500 nm, que la temperatura sigui entre 1.800 i 2000 no garanteix, per se, que no s'emeti per sota de 500 nm que ha estat demostrat és la que suposa major afectació a la fauna (aus, insectes i peixos entre d'altres)

Carregant els comentaris ...