" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre l'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Consulta pública prèvia per a la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Fase 2 de 2
Retorn 21/11/2020 - 29/01/2021
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  20/10/2020 - 20/11/2020

  Participació


  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.

 2. 2
  21/11/2020 - 29/01/2021

  Retorn

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la incorporació en l’anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar.