" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre l'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Consulta pública prèvia per a la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Fase 2 de 2
Retorn 21/11/2020 - 29/1/2021
Ver las fases
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno. El Gobierno adquiere el compromiso de escucharlas, incorporarlas cuando proceda y explicar a la ciudadanía las decisiones tomadas, enriquecidas con esta participación.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

Este proceso pertenece a Normativa

La iniciativa té per objecte la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i se centra en els aspectes principals següents:

Objectiu de la consulta

L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents a:

 • La conveniència de disposar d’una única norma que reguli les instal·lacions i els aparells d’il·luminació pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir, per tal de facilitar-ne la seva aplicabilitat.
 • La conveniència d’incorporar noves tecnologies d’il·luminació o nous criteris en els preceptes del Decret.
 • La utilitat de desenvolupar el procediment i criteris tècnics per a la gestió de les zones d’especial protecció envers la contaminació lumínica. Pros i contres de la seva implantació. Aspectes nous que cal introduir per tal d’assegurar la protecció i millora de la qualitat del medi nocturn d’aquestes zones.
 • La manera de portar a terme el control lumínic de les grans instal·lacions d’il·luminació.
 • La utilitat de la norma catalana per a la reducció de la contaminació lumínica, concretant possibles aspectes de millora en el règim de prevenció i control.

Grups als quals s’adreça la consulta

La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania i entitats.

De manera específica es considera important la participació de les entitats, col·lectius i sectors següents:

 • Administració local: ACM i FMC.
 • Associacions i col·legis professionals (enginyeria, biologia, ciències ambientals).
 • Entitats de Registre de Medi Ambient i Sostenibilitat que han reportat el seu interès en la contaminació lumínica.
 • Cel Fosc, Associació contra la contaminació lumínica.
 • Observatori Astronòmic del Montsec.
 • Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica.


Mecanisme de participació: Debat obert

 1. Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?
 2. Hi ha aspectes de la modificació del Decret 190/2015 que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?
 3. Considereu que les zones d’especial protecció, tal i com estan regulades a la normativa actual, són una bona eina per assegurar la protecció de la qualitat del medi nocturn i de la biodiversitat? En faríeu alguna modificació o nova previsió?
 4. Amb la vostra experiència en l’aplicació de la norma catalana per a la protecció del medi nocturn, heu trobat algun obstacle o problema que es pugui resoldre amb una modificació?
 5. Considereu que els criteris establerts per la norma de classificació de les làmpades permeses i no permeses són prou aclaridors per facilitar-ne la seva aplicació?
 6. Considereu que les previsions de la norma pel que al règim de control són suficients per assegurar els objectius que es persegueixen?

Documentació addicional

Propuestas Ver todas las propuestas (23)

El Decret actual estableix una distància de 100 quilòmetres entre el punt de referència històric...
Els ajuntaments, d'ofici, generalment no controlen si els punts d'il·luminació de ciutadans i/o...
 • Creado el
  19/11/2020
 • 3
 • Número de comentarios: 2
Quan les anteriors condicions 1,2/4 estiguin amb procés o hagin estat assolides, atorgà la...
Que les llums, a partir de cert horari O zona continguin un dispositiu que detecti si hi ha algú...
Ver todas las propuestas (23)
Departamento Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
Dispone de retorno No
Fecha de inicio 20 de octubre de 2020
Fecha de finalización 29 de enero de 2021
Referencia: II-PART-2020-10-356

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-proteccio-medi-nocturn/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-proteccio-medi-nocturn/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadísticas

9

Participantes

52

Seguidoras

25

Comentarios

23

Propuestas

29

Adhesiones