" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual s’estableix la vacunació antiràbica obligatòria i altres mesures sanitàries bàsiques per als animals de companyia.

Participació ciutadana per a l'elaboració del projecte de decret.

Fase 3 de 3
Retorn 20/02/2024 - 19/04/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l’elaboració del Projecte de pel qual s’estableix la vacunació antiràbica obligatòria i altres mesures sanitàries bàsiques per als animals de companyia. Aquest procés de participació pública té per objecte que el projecte de Decret que finalment es tramiti i aprovi hagin tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin.

Els objectius que es volen assolir

La iniciativa té com a objectiu establir els supòsits en què la vacuna antiràbica serà obligatòria, els seus requisits, la manera d’administrar-la, així com les actuacions que han de dur a terme el col·lectiu veterinari clínic i personal col·laborador, amb la finalitat de:

- Millorar la protecció de la salut de les persones i dels animals de companyia per disminució del risc d’infecció de la ràbia.

- Dotar d’un nivell de protecció immunitari en front la ràbia d’un mínim del 70% dels gossos, gats i fures registrats a Catalunya, mitjançant la vacunació antirràbica.

- Contribuir a l’objectiu mundial d’assolir l'eradicació de la ràbia transmesa per gossos l’any 2030, establert conjuntament per l’OMS, la FAO, l’OMSA i GARC. La ràbia està inclosa al nou full de ruta 2021-2030 de l'organització Mundial de la Salut (OMS): l’OMS, l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA), l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura ( FAO) i l'Aliança Mundial per al Control de la Ràbia (GARC) han establert el projecte mundial “Units contra la Ràbia”, per elaborar una estratègia comuna amb l'objectiu d'eradicar la ràbia l'any 2030.

Documents consultables

En aquest procés de participació ciutadana és poden consultar els documents següents:

  • Projecte de decret
  • Memòria general
  • Memòria d'avaluació d'impacte
  • Memòria de les observacions i les al·legacions presentades

Propostes Veure tots (2)

Vacuna de rabia obligatoria cada 3 años para perrosGatos Indoor: una vacuna trienal (teniendo en...
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) considera convenient realitzar les...
Veure tots (2)
El que es decideix Establir els supòsits en què la vacuna antiràbica serà obligatòria, els seus requisits, la manera d’administrar-la, així com les actuacions que han de dur a terme el col·lectiu veterinari clínic i personal col·laborador
Qui hi participa Tots aquells propietaris de gossos, gats i fures
Com es decideix Per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
Disposa de retorn
Data d'inici 19 de Gener de 2024
Data de finalització 19 de Febrer de 2024
Referència: II-PART-2024-01-652

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-vacuna-antirabia/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-vacuna-antirabia/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

29

Seguidores

2

Propostes

1

Adhesions