" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret de modificació del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Fase 2 de 2
Fase de tancament 03-05-2019 - 03-06-2019
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa pretén millorar l’actual situació envers la redacció dels EAMG, per tal de continuar promovent com fins ara que la nova mobilitat generada en els diferents àmbits planificats segueixin unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Però alhora es considera que aquests objectius vigents caldria que es complementessin amb els següents:

  • La reducció d’impactes ambientals vinculats a la mobilitat.
  • La promoció d’un model de mobilitat activa.
  • La introducció de principis d’equitat social en el planejament urbanístic, des del punt de vista de la mobilitat.
  • Millora dels mecanisme d’aplicació del decret i la implantació de les seves mesures.

Objectiu de la consulta:

La consulta vol

 - Informar de l’elaboració de l’actualització i revisió del decret que regula la necessitat i contingut dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, perquè pugui fer-se efectiva i aplicable en tots els àmbits d’acció de la ciutadania en la societat catalana.

- La consulta pretén recollir les propostes de millora que puguin fer tant les entitats públiques com les privades, els professionals que elaboren aquests estudis tan destinats a la planificació del territori com a projectes d’implantacions singulars o els col·lectius que es puguin sentir interpel·lats a participar en la definició i objectius sobre la matèria de la planificació de la mobilitat generada.

- La consulta ha de permetre identificar com es valoren els diferents aspectes que haurien de ser objecte d’actualització del Decret de regulació dels estudis de la mobilitat generada, especialment els relacionats amb el foment de la mobilitat sostenible, l’accessibilitat, la qualitat de l’aire, etc.

- Interessa també recollir les aportacions d’entitats vinculades al foment dels diferents modes de mobilitat sostenible, o de professionals i tècnics que han de dissenyar i elaborar els plans o projectes relacionats amb els continguts del decret.


Preguntes per a orientar les aportacions:

1.   Esteu d’acord en donar una major rellevància als aspectes ambientals i de qualitat de l’aire, especialment en les figures de planejament o en les implantacions singulars ubicades en els municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric?

2.   Esteu d’acord en establir una major regulació de la distribució de mercaderies, incorporant una visió més global que incorpori els recorreguts, l’aparcament, senyalització, espais per a càrrega i descàrrega...?

3.   Esteu d’acord en establir una major regulació de l’aparcament del cotxe / motocicleta (establint unes ràtios màximes de dotació d’aparcament) per tal de no fomentar l’ús del vehicle privat?

4.   Considereu necessari establir una major regulació dels aspectes relacionats amb les diferents xarxes de mobilitat relacionades tant a les figures de planejament com a les grans polaritats de mobilitat del territori?


Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar-vos a l'apartat "propostes" del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal.

Propostes Veure tots (3)

Bona tarda,
Poden descarregar el document de propostes a través de l'enllaç:
...
Veure tots (3)
Què es decideix Les condicions de millora dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
Qui participa El conjunt de ciutadans i organitzacions i especialment: 1) les entitats representatives dels diferents actors que intervenen en la mobilitat, 2) els col·legis professionals amb competències relacionades amb la planificació i en la realització de projectes d’implantacions singulars, 3) les entitats municipalistes i administracions locals, 4) les organitzacions empresarials implicades tant en l’elaboració d’aquests estudis com als promotors dels instruments de planificació i implantacions singulars.
Com es decideix Mitjançant una modificació del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de la mobilitat generada, actualment vigent.
Departament Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 01 de Abril de 2019
Data de finalització 02 de Maig de 2019
Referència: II-PART-2018-11-183

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decretEAMG/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decretEAMG/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Participants

5

Seguidores

3

Propostes

1

Adhesions