" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia decret Demarcació Registral de Catalunya

#demarcacioregistral Comunicació al Govern sobre la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s’aprova la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 18/08/2019 - 18/09/2019
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu principal de la consulta seria conèixer el parer dels agents implicats sobre la demarcació que es proposa al territori de Catalunya.

Objectiu de la consulta

L'objectiu de la consulta pública prèvia és conèixer opinions ciutadanes per a la futura elaboració d’un Projecte de decret pel qual s’aprova la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya.


Preguntes per a orientar les aportacions

- Quins registres es podrien agrupar o reagrupar en el marc dels criteris definits per l’Estat?

- Considera adequat el nombre actual de registradors que han d’estar a càrrec dels registres de la propietat, mercantils i de béns immobles?

- Considera adequada la ubicació actual dels registres existents de la propietat, mercantils i de béns immobles?

- Vol formular alguna proposta d’eliminació d’algun registre existent per considerar-lo innecessari?

- Considera indispensable la ubicació d’algun registre en alguna població fins ara inexistent?


Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar-te a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d’estar donat d’alta al portal.

Propostes Veure tots (2)

Solicito la alteración de la demarcación del Registro de la Propiedad de Barcelona 26 y...
  • Creat el
    07/08/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA.
En relació amb la consulta a la ciutadania i als principals...
Veure tots (2)
Qui hi participa Llistat d'entitats o tipus de destinataris de la consulta
Disposa de retorn No
Data d'inici 19 de Juliol de 2019
Data de finalització 19 de Setembre de 2019
Referència: II-PART-2019-07-260

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/demarcacioregistral/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/demarcacioregistral/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

192

Seguidores

2

Propostes

1

Adhesions