" class="part-icon-bars">

Diagnosi ciutadana de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs

Procés participatiu previ a la modificació del planejament vigent

Fase 3 de 3
Retorn: aprovació inicial i retorn 27/10/2023 - 15/03/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La singularitat de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs, malgrat no tractar-se d’un element catalogat, convida a elaborar una diagnosi minuciosa tant pel que fa a la seva fisonomia com a la seva ubicació al costat del riu. Per això, volem repensar el futur de l’edifici i el seu entorn, conjuntament amb la ciutadania per, entre tots, obtenir informació fonamental que col·labori en definir la nova proposta de planejament per a aquest lloc. 

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs impulsen un procés de participació ciutadana determinant per definir la nova proposta de planejament de l’àmbit de la Fàbrica de Cartró del municipi, que correspon a una modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, en l’àmbit de l’ARE Front del riu Besòs.


Es considera prioritària la materialització dels habitatges socials i assequibles previstos en el planejament vigent, però també la necessitat de millorar la qualitat urbana de l’ordenació i la seva integració en l’entorn tant pel que fa a la reducció de l’alçada de les edificacions com a la distribució i formalització dels espais de relació ciutadana (carrers, espais lliures, equipaments i comerç), així com la millora de la relació del casc antic amb el front del riu Besòs.


A diferència del pla vigent, que preveu la substitució de la fàbrica per les noves edificacions residencials, es contempla la preservació de la memòria de la fàbrica Llandrich fent-la compatible amb l’allotjament dels nous habitatges sota criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i social, d’acord a les conclusions dels estudis tècnics en realització. En la nova proposta també es planteja donar cabuda a nous espais per activitats econòmiques vinculades als habitatges, o altres usos no residencials, que fomentin la innovació social, la vida en comunitat i alhora l’ocupació, amb l’objectiu de revitalitzar el nucli antic de Sant Adrià on s’insereix la fàbrica.De què tractarà la diagnosi ciutadana?

Una diagnosi de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs implica una anàlisi completa de les seves particularitats i complexitats i les del seu entorn des de múltiples punts de vista. En aquest sentit, es imprescindible obtenir la visió i coneixements de les persones del territori que han conviscut al llarg del temps amb aquest element de la història fabril de Sant Adrià de Besòs.


La reflexió es planteja sobre tres eixos al voltant de les experiències vitals de les persones que viuen o treballen a l’entorn de la Fàbrica de Cartró:


  1. Identitat: vinculat al patrimoni cultural i social 
  2. Vida quotidiana: relacionat amb l’espai públic, l'equipament i la mobilitat
  3. Reptes de futur: associat a la sostenibilitat ambiental, la innovació, l’activitat econòmica, l’habitatge o noves formes de gestióEn paral·lel, diferents equips amb especialitat en el planejament i gestió urbanística, espai públic i paisatge, habitatge i cohesió social, medi ambient, mobilitat, patrimoni cultural, etc., duen a terme una diagnosi tècnica que aportarà informació complementària a la procedent de la diagnosi ciutadana.Quins són els objectius del procés participatiu?


  • Conjuntament amb la ciutadania, elaborar un diagnòstic sobre els principals reptes i oportunitats en l’àmbit de la Fàbrica de Cartró que contribueixi a la definició de la proposta del nou planejament.
  • Identificar el valor patrimonial, cultural, social, etc., que la ciutadania atribueix a la fàbrica Llandrich.
  • Donar a conèixer els aspectes tècnics que influeixen en la definició de la nova proposta de planejament de la Fàbrica de Cartró, especialment els derivats del planejament vigent, dels estudis tècnics elaborats o en elaboració i del marc dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, que posen el benestar de les persones al centre.
  • Establir una relació propera amb la ciutadania i els agents per promoure xarxes de col·laboració i corresponsabilitat que facilitin la implicació social i propostes de consens.Quina incidència tindrà aquest procés participatiu sobre el nou planejament?

En el procés es planteja conjugar urbanisme i participació, de manera que el nou planejament de l’àmbit de la Fàbrica de Cartró sigui fruit de la implicació de tots els agents vinculats, i aspira a enfortir la corresponsabilitat de la ciutadania en els afers públics.


Pel que fa als seus resultats, cal tenir present que les propostes que es generin durant el procés no són vinculants, però sí seran determinants per a la nova proposta del Pla que desenvoluparà un equip tècnic multidisciplinar. En tot cas, l’administració competent difondrà aquests resultats i donarà compte de l’impacte que hagin tingut les propostes recollides, indicant si han estat incorporades al planejament. En cas de no ser incorporades es donarà una explicació sobre els motius de la seva exclusió.

Les teves aportacions Veure tots (2)

L'espai verd que s'ubicarà a davant ha de ser verd de veritat i nomes ciment, a més hauria de...
Se'ns va dir a la sessio informativa que el percentatge destinat per habitatge (120 pisos) i...
Veure tots (2)
Qui hi participa Estan convidades a participar totes les persones i entitats vinculades al territori.
Departament Departament de Territori
Àrea d'organització Secretaria de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana
Unitat promotora Incasòl
Entitats dinamitzadores Gea21
Disposa de retorn No
Data d'inici 01 de Juny de 2023
Data de finalització 15 de Març de 2024
Referència: II-PART-2023-05-580

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/diagnosifabricacartrostadriabesos/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/diagnosifabricacartrostadriabesos/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>