" class="part-icon-bars">

Diagnosi ciutadana de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs

Procés participatiu previ a la modificació del planejament vigent

Fase 3 de 3
Retorn: aprovació inicial i retorn 27/10/2023 - 15/03/2024
Fases del procés

Pots participar a través de:

  • Activitats en línia: la participació en línia es farà a través de pestanya Les teves aportacions d'aquest portal, on trobareu en clau de diagnosi ciutadana els tres eixos de debat i també podreu aportar documentació d'interès (fotografies o altres).
  • Sessió participativa presencial: oberta a la ciutadania amb caràcter informatiu, de trobada i debat entre els diferents actors amb implicació en la Fàbrica de Cartró i el seu entorn.
  • Reunions i entrevistes sectorials amb entitats o agents del territori significatius.


Durant el mes de juny es realitzaran diverses trobades amb col·lectius i agents del territori, per informar sobre els treballs del nou planejament i recollir aportacions que alimentin la diagnosi ciutadana.