" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’una Ordre que aprovi la documentació tècnica necessària per efectuar la intervenció administrativa de la Generalitat en la prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis i aprovi el model de certificat d’adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Fase 2 de 3
Participació 25/01/2024 - 26/02/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Es pretén adequar el contingut de la documentació tècnica que cal aportar, per poder efectuar la intervenció prèvia de la Generalitat, a les novetats introduïdes per la legislació que s’ha anat aprovant des de la publicació de la norma en vigor en aquesta matèria ( Ordre INT/320/2014 (5 de novembre de 2014).

D’altra banda, es pretén adequar la forma o el format de presentació de la documentació, per ajustar-se a les novetats tècniques i tecnològiques que imposen les eines de presentació dels documents i tramitació dels expedients de mera electrònica (portal de tramitació electrònica).

Objectius de la consulta:

- La presentació dels projectes tècnics en format digital a l’Administració a través del portal de tramitació electrònica habilitat a tal efecte, amb les característiques i els formats digitals que en el portal es determinin, enlloc de format en suport informàtic i en paper. Elimina la presentació en paper o en suport informàtic.

- L’adequació dels formats de la documentació tècnica als requerits pel portal de tramitació electrònica habilitat per les comunicacions.

- Establir l’obligatorietat de la signatura electrònica de la documentació tècnica.

- L’estandardització del contingut de la documentació tècnica per justificar el compliment de la normativa tècnica estatal i autonòmica, i la seva adequació dels formats de la plataforma de comunicació habilitada.

- L’adequació a format digital del certificat final d’instal·lació.

- Facilitar la coordinació administrativa entre les administracions que intervenen en el tràmit (administracions municipals i Generalitat) i unificar els canals.Propostes Veure tots (2)

Bon dia,Sugereixo simplificar el procediment, o fer-lo de manera que els projectes d'incendis...
Bon dia,Cal permetre que es puguin tramitar arxius amb almenys 15MB o més a ser possible....
Veure tots (2)
Qui hi participa Entitats col·laboradores de l’Administració actualment habilitades per actuar en l’àmbit de la prevenció I la seguretat en cas d’incendis. Col·legis professionals que actuen en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en cas d’incendi. Professionals lliures que realitzen activitat en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en cas d’incendi. Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis Ajuntament de Barcelona, atesa la seva especificitat. Personal del Cos de Bombers de la Generalitat, personal que presti serveis relacionats, personal del cos de Bombers Voluntaris, personal de les administracions públiques, sindicats, persones interessades.
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn
Data d'inici 25 de Gener de 2024
Data de finalització 25 de Febrer de 2024
Referència: II-PART-2024-01-656

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/documentacioprevencioincendis/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/documentacioprevencioincendis/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

28

Seguidores

5

Comentaris

2

Propostes