" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Protecció de les dones y la infància."

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"es"=>"Protecció de les dones y la infància."}
 • +{"es"=>"Protecció de les dones y la infància."}
Esborrats
Addicions
 • +{"es"=>"Protecció de les dones y la infància."}
Esborrats
Addicions
 • +{"es"=>"Protecció de les dones y la infància."}

Cos

 • +["

  No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe, una realitat que requereix legislació específica per protegir-nos. Aquesta llei d'autodeterminació de gènere posa en perill la nostra seguritat perquè no haurà forma de demostrar o evitar frau aprofitant-la, poden mentir i desmuntar \"de facto\" la protecció vigent. Els infants no tenen coneixement per acceptar tractaments mèdics perquè no comprenen els efectes futurs de les seves decisions.

  "]
 • +["<p>No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe, una realitat que requereix legislació específica per protegir-nos. Aquesta llei d'autodeterminació de gènere posa en perill la nostra seguritat perquè no haurà forma de demostrar o evitar frau aprofitant-la, poden mentir i desmuntar \"de facto\" la protecció vigent. Els infants no tenen coneixement per acceptar tractaments mèdics perquè no comprenen els efectes futurs de les seves decisions.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe, una realitat que requereix legislació específica per protegir-nos. Aquesta llei d'autodeterminació de gènere posa en perill la nostra seguritat perquè no haurà forma de demostrar o evitar frau aprofitant-la, poden mentir i desmuntar \"de facto\" la protecció vigent. Els infants no tenen coneixement per acceptar tractaments mèdics perquè no comprenen els efectes futurs de les seves decisions.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe, una realitat que requereix legislació específica per protegir-nos. Aquesta llei d'autodeterminació de gènere posa en perill la nostra seguritat perquè no haurà forma de demostrar o evitar frau aprofitant-la, poden mentir i desmuntar \"de facto\" la protecció vigent. Els infants no tenen coneixement per acceptar tractaments mèdics perquè no comprenen els efectes futurs de les seves decisions.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Sara A. Alonso Sara A. Alonso
Versió creada el 25/01/2022 18:00