" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Una llei integral que desenvolupi al màxim les competències i la garantia de tots els drets"

Versions

Versió 1

Avatar: Coordinadora LGTBI d'Esquerra Republicana Coordinadora LGTBI d'Esquerra Republicana
08/02/2022 11:11
Versions 1 Torna a la proposta