" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Veure les fases

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Com a grup de treball psicoanalític de la AEN-Catalunya proposem abordar el diàleg clínic i...
S'adjunta document de propostes per garantir la igualtat material, visibilitzar i despatologitzar...
EnFemme adjunta un document amb les modificacions (en color vermell)que considera que el...
Hay muchos estudios internacionales a cerca de la estuctura y funcionamiento cerebral de las...
Garantir la participació de persones trans no binàries en la creació, revisió i execució de...
Les persones no binàries, com a persones trans que surten del binarisme i que posen en dubte tota...
Reconeixement de les realitats trans i no binàries
Les persones trans i no binàries tenim els mateixos drets que la resta de persones i per això...
Les entitats Sororitrans, Fúria Trans Autònoma Maresme, Generem, Trans*Baix Power i Roses de Sant...
Com psicòlogues expertes, volem aportar reflexions sobre l'atenció a infants i adolescents amb...
EDUCATIVOIncluir, en los currículos educativos escolares, las perspectivas trans para los cursos...
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
LABORAL
 Facilitar administrativamente la integración de personas trans inmigrantes en los...
ADMINISTRATIVO
Formación a administratives cis respecto a la atención y gestión de temas trans....
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...
Charlas sobre colectivo LGBTI en las aulas desde peques para concienciar de la existencia de...
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...
La psicoanàlisi ha estudiat en profunditat la qüestió de la orientació sexual i la identitat...
  • Creat el
    11/02/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 0
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
Propuesta para la ley trans acathi1
SANIDAD2
Ayudas para cubrir necesidades mentales y físico-sexuales acuerdo a la ley trans, a...
Reconeixement
Reconeixement legal de les identitats no binàries.
Reconeixement legal del sexe de...