" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Atención prudente y garantista de la salud
Desde AMANDA (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas/os con Disforia Acelerada) queremos...
Garantir la participació de persones trans no binàries en la creació, revisió i execució de...
Hay muchos estudios internacionales a cerca de la estuctura y funcionamiento cerebral de las...
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...
La psicoanàlisi ha estudiat en profunditat la qüestió de la orientació sexual i la identitat...
  • Creat el
    11/02/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 0
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
Per tot el que s'exposa en aquest document exigim que desisteixin en la proposta d'aquesta llei....
Proposta Chrysallis Catalunya
No es limiti a reconèixer el dret a la identitat i expressió de gènere a l’àmbit educatiu,...
Garantir l‘accés a l’esport a persones trans no binàries, amb l’adaptació d’espais-vestuari per...
No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe,...
1. Que la llei no interferèixi amb els projectes educatius amb perspectiva feminista, on es...
Reconeixement de les persones no binàries
El moviment queer és conscient que el reconeixement trans des d'una visió binària deixa de banda...
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
Derechos de personas trans que no tenemos
1 que vuelvan a ser financiados los inyectables de estradiol y la neriestra que se nos retiraron...
Lluitem per eliminar totes les formes de discriminació contra dones i nenes resultants de substituir la categoria sexe per "identitat de gènere"
  • Creat el
    10/02/2022
  • 27
  • Número de comentaris: 38
Los medios de comunicación y el pensamiento hegemónico que crean, hacen que la inevitable...
Es necesita una llei d'aquest tipus urgent, Catalunya ha de ser pionera en integrar a totes les...
PERSONAS MAYORESpersonas mayores trans no tengan que renunciar a su género sentido en sus viviendas.
Com a grup de treball psicoanalític de la AEN-Catalunya proposem abordar el diàleg clínic i...
EnFemme adjunta un document amb les modificacions (en color vermell)que considera que el...