" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Veure les fases

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...
1. Que la llei no interferèixi amb els projectes educatius amb perspectiva feminista, on es...
EDUCATIVO
Formar a los docentes en cuanto a identidad de género y orientación sexual.
Replantear...
No es pot obviar que les dones patim violència estructural i sistemàtica deguda al nostre sexe,...
Desde la asociación Acathi los grupos Fénix y Pegaso adjuntamos nuestras propuestas en pdf.
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
 • Creat el
  11/02/2022
 • 5
 • Número de comentaris: 0
La llei ha consolidar aquells aspectes que s'han vingut adoptant però també garantir nous drets....
 • Creat el
  08/02/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 6
Reconeixement
Reconeixement legal de les identitats no binàries.
Reconeixement legal del sexe de...
Com psicòlogues expertes, volem aportar reflexions sobre l'atenció a infants i adolescents amb...
Observacions a la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere del Departamen
 • Creat el
  11/02/2022
 • 97
 • Número de comentaris: 0
AGRESIONES
 Sancionar los actos transfobicos de agentes policiales y que integren elementos...
Presentamos alegaciones ante un proyecto de ley que consideramos atenta contra los derechos...
 • Creat el
  09/02/2022
 • 25
 • Número de comentaris: 27
Arran del fet que en altres cambres legislatives s’han presentat propostes de Llei Trans* I no...
Reconeixement de les realitats trans i no binàries
Les persones trans i no binàries tenim els mateixos drets que la resta de persones i per això...
Proposo que s'estableixi una llei on es reconeguin i s'emparin cada un dels nostres drets, perquè...
Propuesta para la ley trans acathi1
SANIDAD2
Ayudas para cubrir necesidades mentales y físico-sexuales acuerdo a la ley trans, a...
Presentamos alegaciones en contra los siguientes aspectos de la ley:La...
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...
Garantir l‘accés a l’esport a persones trans no binàries, amb l’adaptació d’espais-vestuari per...