" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

Canvis a "No se ha evaluado el impacto social que tendrá la ley en mujeres, infancia y transexuales"

Versions

Versió 1

Avatar: Partido Feminista de España Partido Feminista de España
09/02/2022 15:54
Versions 1 Torna a la proposta