" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Persones Trans* Grans I d'edat Avançada"

Versions

Versió 1

Avatar: Fina Campàs Ferron Fina Campàs Ferron
11/02/2022 22:07
Versions 1 Torna a la proposta