" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Reconeixement de les realitats trans i no binàries
Les persones trans i no binàries tenim els mateixos drets que la resta de persones i per això...
EnFemme adjunta un document amb les modificacions (en color vermell)que considera que el...
Derechos Trans son Derechos Humanos
Cataluña es una de las pocas CCAA que aún no tiene una legislación específica trans por lo tanto...
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
Los medios de comunicación y el pensamiento hegemónico que crean, hacen que la inevitable...
Afegir una observació ja inclosa en la llei francesa a "la prohibició de pràctiques que tenen com...
PERSONAS MAYORESpersonas mayores trans no tengan que renunciar a su género sentido en sus viviendas.
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...
La lluita de les persones * trans per l’ autodeterminació de gènere a qualsevol edat i en tots...
Reconeixement
Reconeixement legal de les identitats no binàries.
Reconeixement legal del sexe de...
Accés a serveis
Garantir l’acompanyament d’infants i adolescents trans* (binaris o no binaris);...
FAMILIARCrear centros de soporte (acompañamiento psicológico) para hijes de personas trans en...
EDUCATIVOIncluir, en los currículos educativos escolares, las perspectivas trans para los cursos...
EDUCATIVO
Formar a los docentes en cuanto a identidad de género y orientación sexual.
Replantear...
AGRESIONES
 Sancionar los actos transfobicos de agentes policiales y que integren elementos...
S'adjunta document de propostes per garantir la igualtat material, visibilitzar i despatologitzar...
Persones Trans* Grans I d'edat avançada requereix tot un seguit d'actuacions més enllà de la...
Com a grup de treball psicoanalític de la AEN-Catalunya proposem abordar el diàleg clínic i...
Propuesta para la ley trans acathi1
SANIDAD2
Ayudas para cubrir necesidades mentales y físico-sexuales acuerdo a la ley trans, a...
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...