" class="part-icon-bars">

Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals

#DigitalCharterCat Una eina viva i dinàmica amb vocació normativa i de contribució al debat global

Fase 7 de 7
Revisió de la proposta de drets i responsabilitats digitals en l'àmbit laboral 25/01/2021 - 12/02/2021
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  19/12/2018 - 03/04/2019

  Mapatge d'agents i recull de la documentació de referència

  El grup coordinador comença el projecte desenvolupant les tasques següents:

  • Mapatge d'agents, per sector i territori.
  • Identificació de persones expertes col·laboradores.
  • Recull bibliogràfic i documental.
 2. 2
  04/04/2019 - 15/05/2019

  Redacció del primer esborrany

  El grup coordinador:

  • Elabora un primer esborrany.
  • Determina quin format tindrà el projecte.
  • Recull i estructura la documentació de referència.
  • Prepara i coordina la fase de treball d'avaluació de persones expertes.
 3. 3
  16/05/2019 - 09/06/2019

  Avaluació de persones expertes

  Persones expertes de diversos àmbits i sectors de la societat i d'arreu del territori col·laboren en el projecte avaluant la proposta del grup coordinador.

  Les seves esmenes i aportacions es recullen, primer, en una jornada de treball presencial i després s'obre un període per continuar fent arribar propostes.

 4. 4
  10/06/2019 - 26/06/2019

  Primera versió de la Carta

  El grup coordinador elabora la primera versió de la Carta tenint en compte i incorporant les contribucions de la fase d'avaluació de persones expertes.

  Es detecten també aportacions que requereixen un treball especialitzat.

 5. 5
  27/06/2019 - 15/09/2019

  Participació ciutadana

  A partir de la primera versió de la Carta, que incorpora grans consensos, s'inicia la fase de participació ciutadana, en què els ciutadans i les ciutadanes poden estudiar la proposta, modificar-la per adaptar-la a necessitats concretes, distribuir-la, millorar-la i socialitzar-la en benefici de tota la societat.

  Qualsevol persona i entitat pot fer arribar les seves aportacions a través d'aquesta plataforma.

  En aquest marc ha tingut lloc una sessió presencial en la Jornada de dinamització de la Internet Social (JdIS), la trobada anual de la Xarxa Punt TIC, que reuneix els dinamitzadors i altres professionals, entitats i persones expertes en l'àmbit de la societat digital.

 6. 6
  16/09/2019 - 24/01/2021

  Àmbits específics

  El grup coordinador, liderat per la Direcció General de Societat Digital, planifica i organitza grups de treball que desenvolupin àmbits més específics.

  Concretament, durant el 2020 un grup de treball específic ha desenvolupat una proposta de drets i responsabilitats digitals pel que fa a l'àmbit laboral.

  També durant el 2020 un altre grup de treball específic ha dissenyat un pilot per incloure la perspectiva d'infants i adolescents en el debat sobre drets i responsabilitats digitals.

 7. 7
  25/01/2021 - 12/02/2021

  Revisió de la proposta de drets i responsabilitats digitals en l'àmbit laboral

  Durant aquesta fase, tothom pot consultar i revisar la primera proposta de drets i responsabilitats digitals en l'àmbit laboral, elaborada per un grup de treball específic, seguint la metodologia de desenvolupament de la Carta.

  Podeu fer arribar propostes, comentaris, esmenes, suggeriments a societatdigital@gencat.cat.