" class="part-icon-bars">

Elaboració del full de ruta de l’economia circular a Catalunya

Elaboració del full de ruta de l’economia circular a Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de resultats i retorn 01/02/2021 - 30/04/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El Govern de la Generalitat de Catalunya està elaborant el Full de Ruta de l’Economia Circular a Catalunya amb l’objectiu d’accelerar la transformació del nostre país cap a una economia circular que actuï com a palanca de la recuperació econòmica. L’economia circular defineix un model basat en la racionalització dels cicles dels recursos (materials, aigua i energia) i la maximització de la utilitat i el valor dels productes, components i materials en tot moment. És una economia dissenyada per ser reparadora i regenerativa que fa prevaler la prevenció de la generació de residus, la reutilització, la remanufactura i el reciclatge dels materials i productes existents, davant la utilització de matèries primeres verges. 

El full de ruta recollirà les iniciatives principals a desenvolupar a Catalunya per avançar cap a aquest nou model econòmic, a partir de les sinèrgies amb les polítiques transversals i sectorials del Govern, de la col·laboració públic-privada i de la implicació de tota la ciutadania.

Per a la seva elaboració, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha realitzat un benchmark de bones pràctiques a nivell internacional, que ha implicat l’anàlisi de 37 fulls de ruta ja existents i d’interès per a Catalunya; una diagnosi sectorial, que ha posat l’èmfasi en els sectors econòmics amb més potencial de circularitat al nostre país i múltiples sessions de treball amb el Grup de Treball Interdepartamental (GTI).

Objectius del procés de participació:

  • Informar dels objectius estratègics, missió, visió, principis i metodologia emprada per elaborar el Full de Ruta de l’Economia Circular a Catalunya.
  • Debatre sobre les necessitats dels sectors econòmics clau de Catalunya per incrementar la seva circularitat.
  • Recollir propostes en relació amb línies d’actuació i accions concretes per aconseguir el canvi cap a un model econòmic circular.

Com participar:

  • A través de sessions de debat virtuals amb els diferents sectors implicats per recollir propostes de línies d’acció i accions a incorporar al document. Els sectors considerats són: energia, aigua, tèxtil, construcció, materials, químic i residus.
  • A través d'un formulari en línia, que s’enviarà a tots els clústers i organitzacions de segon nivell implicades per tal que ho puguin fer arribar a les seves organitzacions base i recollir informació més específica de temes que actualment són claus per a l’elaboració del full de ruta. 

Qui pot participar:

Associacions empresarials en sentit ampli (associacions empresarials, clústers, gremis, federacions, etc.). Patronal, sindicats i altres actors institucionals clau relacionats amb l'economia circular.Documents relacionats

Documents base dels sectors del procés

Qui hi participa Associacions empresarials en sentit ampli (associacions empresarials, clústers, gremis, federacions, etc.), Patronal i sindicats i altres actors institucionals clau relacionats amb l’economia circular.
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Àrea de Desenvolupament Sostenible
Disposa de retorn
Data d'inici 16 de Novembre de 2020
Data de finalització 30 de Abril de 2021
Referència: II-PART-2020-11-364

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/economiacircular/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/economiacircular/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

56

Seguidores

1

Comentaris

10

Trobades