" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de la regulació sobre l’ordenació curricular de l'educació secundària per a persones adultes

Consulta pública prèvia a l’elaboració del decret d’ordenació curricular dels ensenyaments de l’educació secundària per a persones adultes

Fase 2 de 2
Retorn 02/10/2023 - 02/12/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La finalitat d’aquesta consulta pública és la d’obtenir informació per tal de conèixer l’opinió de la comunitat educativa i dels diferents sectors afectats sobre el decret que ha d’establir l’ordenació curricular dels ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes d’acord amb la LOMLOE.


Objectius de la consulta


L’objectiu principal de la consulta és recollir aportacions i suggeriments a la proposta de Decret d’ordenació curricular dels ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes, per tal de millorar l’ajustament del currículum a la pràctica educativa i poder desenvolupar una organització curricular que doni resposta a tot el conjunt de població adulta a qui aniria adreçat.


Preguntes per orientar les aportacions

 1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considereu que l’Administració de la Generalitat hauria de valorar?
 2. S’haurien de preveure altres objectius?
 3. S’haurien de regular altres aspectes en el currículum?
 4. Quines mesures caldria establir per garantir l’autonomia pedagògica dels centres?
 5. S’haurien d’incloure mòduls de matèries diferents de les quals s’indiquen a la disposició addicional primera del Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica? Quines?
 6. Com considereu que hauria de ser la distribució de mòduls en els àmbits? A quines matèries s’hauria de donar més pes?
 7. En general, hauria d’haver-hi més o menys mòduls que en el currículum actual?
 8. Considereu que s’hauria d’incloure un reconeixement lectiu a la tutoria i l’orientació?
 9. Caldria definir globalment, per àmbit, les competències específiques i els sabers i que cada centre organitzés els mòduls autònomament? Seria preferible que aquests aspectes els concretés directament el currículum per a cada mòdul?
 10. Com considereu que els mòduls es puguin agrupar per treballar-los de manera globalitzada?
 11. Com considereu que hauria de ser l’avaluació dels mòduls en un currículum basat en l’assoliment de competències?
 12. Considereu necessàries les avaluacions extraordinàries en un currículum basat en l’assoliment de competències?
 13. En relació amb l’atenció educativa en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, què hauria d’especificar el nou currículum?


Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar-te a l’apartat ‘Propostes’ del menú superior. Per fer la proposta t’hauràs hagut de donar d’alta al portal.

Propostes Veure tots (1)

Proposta d'augmentar el nombre d'hores de l'àmbit social, donat que en el CV actual és l'àmbit...
Veure tots (1)
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom. Especialment hi ha interès a conèixer l’opinió de la comunitat educativa entesa en sentit ampli. Entitats (associacions i col·legis professionals, sindicats) i agents educatius (centres de formació de persones adultes, serveis educatius, universitats, etc.)
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Direcció General d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües
Disposa de retorn
Data d'inici 01 de Setembre de 2023
Data de finalització 02 de Desembre de 2023
Referència: II-PART-2023-07-614

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/educacio-secundaria-persones-adultes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/educacio-secundaria-persones-adultes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

1

Seguidores

1

Propostes