" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l'elaboració del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als Parcs Naturals

Procés participatiu per a l'elaboració del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als Parcs Naturals

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés

En aquesta fase del retorn es pot consultar el document annex que fa referència a l'informe d'aportacions dels tallers territorials de debat, realitzat el mes d'octubre de 2017.

Recordar que aquest Pla s’està construint amb una metodologia participativa basada en tres instruments o espais participatius:

  • Grup de treball dels tècnics dels 14 ENPE amb responsabilitats directes en educació i voluntariat ambiental.
  • Grup assessor sobre el voluntariat ambiental integrat per representants de diverses administracions i de la societat civil.
  • Tallers territorials de debat: dirigits a tots aquells agents públics i privats que, d'una manera directa o indirecta, intervenen en les actuacions d'educació i voluntariat ambiental que tenen lloc als parcs naturals. L’objectiu principal és reflexionar sobre com hauria de ser l’educació i voluntariat ambiental als parcs naturals de Catalunya.

Els tallers territorials s’han organitzat durant el darrer trimestre de 2017. Concretament, quatre tallers d’idèntic contingut repartits per tot el territori català, amb la intenció que hi poguessin participar el màxim nombre d’agents possible. La distribució, localització i data dels tallers es mostra en el mapa següent. De cada taller se n’ha redactat una acta amb les aportacions dels participants. A partir de les quatre actes s’ha elaborat aquest informe final, que serà valorat pel grup de treball dels tècnics dels 14 ENPE i el grup assessor sobre el voluntariat ambiental.


Document de retorn

Informe aportacions dels tallers territorials