" class="part-icon-bars">

Regulació de l’elecció de determinats vocals del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat (CAVC).

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre que regula el procediment d’elecció de determinats vocals del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat (CAVC).

Fase 2 de 3
Participació 15/05/2024 - 14/06/2024
Fases del procés Propostes
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’aprovació del Decret 52/2024, de 5 de març, del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya dona compliment al mandat legal, per tal de desplegar reglamentàriament la Llei pel que fa a la regulació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Els articles 6.3 i 7.3 de l’esmentat decret indiquen que el departament competent en matèria de suport a l’associacionisme i el voluntariat ha d’aprovar la regulació del procés d’elecció mitjançant una ordre que desplegui normativament aquest procés d’elecció. Per tal de donar resposta a aquests articles, cal elaborar una Ordre que permeti deixar palès el procediment d’elecció de les vocalies que formaran part del Consell.

Objectiu de la consulta:


Disposar d’una norma reglamentària que reguli el procediment d’elecció de determinats vocals del CAVC.

Oferir seguretat jurídica i transparència en el procés d’elecció de determinats vocals del CAVC, com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat,

Activar la renovació de les vocalies amb la periodicitat establerta per la Llei 25/2015.

Disposar de l’instrument jurídic necessari per completar el desplegament de la Llei 25/2015 respecte el funcionament del CAVC.

Desplegar el Decret 52/2024, de 5 de març, del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Preguntes per a orientar les aportacions


-És convenient l’elaboració d’una norma que reguli el procediment d'elecció dels membres del CAVC?

-Els objectius plantejats a la fitxa donen compliment a les finalitats del Decret 52/2024?


Per fer arribar les teves aportacions has d'adreçar-te a l'apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d'estar donat d'alta al portal

Qui hi participa Ciutadania i entitats sense ànim de lucre
Departament Departament de Drets Socials
Grup promotor Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat
Unitat promotora Direcció General d'Acción Cívica i Comunitària
Disposa de retorn No
Data d'inici 15 de Maig de 2024
Data de finalització 14 de Juliol de 2024
Referència: II-PART-2024-05-689

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/elecciomembresCAVC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/elecciomembresCAVC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

24

Seguidores