" class="part-icon-bars">

Projecte de decret de les metodologies de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i l’anàlisi de la vulnerabilitat front els impactes del canvi climàtic en l’avaluació ambiental de plans i programes

Consulta pública prèvia al Projecte de decret relatiu a l’establiment de metodologies que facilitin el càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i l’anàlisi de la vulnerabilitat front els impactes del canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental de plans i programes que es desenvolupin a Catalunya.

Fase 2 de 2
Fase de tancament 18/04/2019 - 31/05/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

En el cas de l’avaluació ambiental de plans i programes es disposa ja d’una certa experiència en la realització de càlculs d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle així com també de l’anàlisi de la vulnerabilitat en plans i programes. Per tant aquesta consulta té com objectiu conèixer quina ha estat l’experiència dels diferents actors, quines han estat les principals dificultats o barreres que s’han trobat per a poder incloure aquesta informació, o com creuen que s’ha d’orientar l’aplicació d’aquest mandat legal inclòs a la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic.

Així mateix, la consulta pública pot aportar diferents aproximacions tècniques sobre quin hauria de ser l’abast tècnic dels càlculs i quins han de ser els factors d’emissió emprats, quines fases de la planificació hauria d’abordar, la consideració d’un ventall més ampli de sectors emissors de gasos amb efecte d’hivernacle o bé noves metodologies d’anàlisi territorialitzades de la vulnerabilitat front als impactes del canvi climàtic.

Mecanisme de participació: Debat obert

Per promoure les aportacions, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat proposa algunes preguntes concretes que podrien enriquir l’anàlisi posterior:

 1. Quin considereu que hauria de ser l’abast del càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de plans, programes?
 2. Fins a dia d’avui, els mètodes de càlcul d’estimació d’emissions han focalitzat el seu abast en les fases de l’etapa de vida útil, funcionament i desplegament del pla, programa. Creieu necessari ampliar l’abast dels mètodes de càlcul a l’impacte durant les fases d’urbanització i de construcció? Quines metodologies estandarditzades proposeu?
 3. La Llei 16/2017, d’1 d’agost del canvi climàtic, en el seu art. 27.c) determina que l’anàlisi d’emissions ha d’incloure l’impacte de la mobilitat generada, dels consums energètics del cicle de l'aigua i dels residus, i dels consums energètics dels usos residencials i terciaris. Considereu que caldria completar aquesta anàlisi d’emissions amb algun altre sector emissor?
 4. Creieu necessari incorporar a les metodologies existents l’impacte en emissions de la pèrdua de capacitat d’embornal i segrest de carboni de sòls forestals i/o agrícoles afectats pel desenvolupament del pla, programa? Disposeu de dades i factors d’emissió territorialitzats per sòls forestals i agrícoles?
 5. Quant a la vulnerabilitat territorial als impactes del canvi climàtic, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic disposa d’una primera metodologia que estudia l’impacte de l’increment de temperatura a cada municipi i la vulnerabilitat per sectors socioeconòmics i sistemes naturals. Coneixeu altres mètodes d’anàlisi per avaluar la vulnerabilitat front a d’altres impactes del canvi climàtic ( alteració del regim de precipitació, sequeres, augment de fenòmens extrems com onades de calor i pluges torrencials, pujada del nivell del mar...)?

Propostes Veure tots (6)

 • Creat el
  16/04/2019
 • 2
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  16/04/2019
 • 2
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  16/04/2019
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Mes des de d’un punt de vista d’estimació directa: tenim els estudis fenològics i les seves...
Veure tots (6)
Qui hi participa Dirigit al conjunt de ciutadans i organitzacions. I especialment, a les entitats del sector públic amb competències sobre la planificació del territori i urbanisme, planificació sectorial (energètica, transport, mobilitat i infraestructures, aigua, residus, medi natural, salut, turisme, agricultura i regadius...), diputacions i ens locals, així com consultores ambientals i centres de recerca.
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 28 de Febrer de 2019
Data de finalització 31 de Maig de 2019
Referència: II-PART-2019-02-222

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/emissions-gasos-hivernacle/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/emissions-gasos-hivernacle/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

178

Seguidores

6

Propostes

12

Adhesions