" class="part-icon-bars">

Projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica

Consulta pública prèvia al projecte de decret de l'ordenament dels ensenyaments d'educació bàsica (Primària, Secundària i Cicles Formatius de grau bàsic)

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2022 - 21/01/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l’opinió de la comunitat educativa i dels diferents sectors afectats sobre el decret que estableix l’ordenació dels ensenyaments corresponents a l’educació bàsica.

Objectiu de la consulta


La finalitat del projecte és millorar i adaptar a les necessitats i reptes del segle XXI (Agenda 2030) el currículum de les etapes educatives de primària i ESO, mitjançant la garantia d’un desplegament del projecte de vida personal i professional per a tothom a partir de l’èxit educatiu, que ha de facilitar l'accés a processos formatius posteriors i a l'aprenentatge al llarg de la vida.

 Els objectius de la iniciativa són:

- Consolidar un currículum competencial per a la millora de qualitat de l’aprenentatge.

- Garantir en l’educació bàsica l’equitat i l’excel·lència i l’atenció inclusiva de l’alumnat.

- Millorar el benestar de l’alumnat i les seves famílies.

- Fomentar un coneixement transversal de les matèries.

- Procurar un ensenyament més adaptat a les necessitats específiques de cada alumne.

- Millorar la qualitat de la formació de l’alumnat en matèria de perspectiva de gènere. 

- Reforçar l’esperit democràtic i crític de l’alumnat.


Preguntes per orientar les aportacions


Sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta, per tal de facilitar el debat obert a la ciutadania i de promoure les aportacions, es faran les preguntes de caràcter genèric següents:

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- S’haurien de regular altres aspectes del currículum?

4.- Quines mesures caldria establir per garantir l’autonomia pedagògica dels centres?


A qui va dirigit


La consulta és oberta a tothom.

Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa entesa en sentit ampli. Entitats (associacions i col·legis professionals, sindicats, associacions de pares i mares, associacions de famílies d’alumnes, etc.) i agents educatius (serveis educatius, centres educatius de primària i secundària, universitats, etc.).

Propostes Veure tots (1)

Hola, me gustaría plantear la posibilidad de una nueva educación tan necesaria en estos tiempos...
Veure tots (1)
Departament Departament d'Educació
Grup promotor Departament d'Educació. Secretaria de Transformació Educativa
Unitat promotora Dirección General de Currículum y Personalitzación
Disposa de retorn
Data d'inici 29 de Novembre de 2021
Data de finalització 21 de Gener de 2022
Referència: II-PART-2021-11-436

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ense-edu-basica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ense-edu-basica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

31

Seguidores

1

Propostes

2

Adhesions