" class="part-icon-bars">

Projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de l’etapa d’educació infantil

Consulta pública prèvia del projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de l’etapa d’educació infantil (primer i segon cicle)

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2022 - 21/01/2022
Fases del procés

Podeu consultar aquí l'informe de retorn