" class="part-icon-bars">

Projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de l’etapa d’educació infantil

Consulta pública prèvia del projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de l’etapa d’educació infantil (primer i segon cicle)

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2022 - 21/01/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l’opinió de la comunitat educativa i dels diferents sectors afectats sobre el Projecte de decret que estableix l’ordenació dels ensenyaments corresponents a l’etapa de l’educació infantil (primer i segon cicle).

Aquest Projecte de decret es fonamenta en el currículum bàsic establert d’acord amb la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i la normativa de desplegament.

La iniciativa d’elaboració del nou decret de currículum esmentat s’executa en els termes que estableix la legislació vigent.

El currículum, a més de ser un pla d’estudis sobre l’ordenació dels ensenyaments, és també una potent eina de futur per al desenvolupament integral de totes les persones en els seus aspectes cognitius, emocionals, afectius i relacionals. Un instrument per assolir una societat més justa i democràtica, cohesionada, equitativa, que integri totes les persones i on sigui possible la igualtat d’oportunitats, amb una ciutadania crítica, activa i constructiva.


Objectiu de la consulta


La finalitat del projecte és millorar i adaptar a les necessitats i reptes del segle XXI (Agenda 2030) el currículum de l’etapa d’educació infantil (primer i segon cicle), mitjançant la garantia d’un desplegament del projecte de vida personal i professional per a tothom a partir de l’èxit educatiu, que ha de facilitar l'accés a processos formatius posteriors i a l'aprenentatge al llarg de la vida.

 Els objectius a assolir amb la norma que es proposa són:

-       Consolidar un currículum globalitzat per a la millora de la qualitat de l’aprenentatge.

-       Garantir en l’etapa d’educació infantil l’equitat i l’excel·lència a través d’un plantejament globalitzat.

-       Posar les capacitats i l’autonomia dels infants en acció per afavorir-los la incorporació a l’educació obligatòria.

-       Procurar una proposta curricular inclusiva, que atengui la diversitat de tot l’alumnat i tingui en compte els diferents graus de desenvolupament personal dels infants, sense etiquetar ni catalogar.

-       Millorar el benestar de l’alumnat i les seves famílies. 


Propostes i preguntes per a orientar les aportacions


Sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta, per tal de facilitar el debat obert a la ciutadania i de promoure les aportacions, es faran les preguntes de caràcter genèric següents:

1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considereu que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

2. S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3. S’haurien de regular altres aspectes del currículum?

4. Quines mesures caldria establir per garantir l’autonomia pedagògica dels centres?


A qui va dirigit


La consulta és oberta a tothom.

Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa entesa en sentit ampli. Entitats (associacions i col·legis professionals, sindicats, associacions de pares i mares, associacions de famílies d’alumnes, etc.) i agents educatius (serveis educatius, centres educatius d’educació infantil i primària, llars d’infants, escoles bressol, etc.).


Departament Departament d'Educació
Grup promotor Departament d'Educació. Secretaria de Transformació Educativa
Unitat promotora Direcció General de Currículum i Personalització
Disposa de retorn
Data d'inici 29 de Novembre de 2021
Data de finalització 21 de Gener de 2022
Referència: II-PART-2021-11-437

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ense-edu-infantil/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ense-edu-infantil/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

23

Seguidores