" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament dels espais agraris

Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret sobre el Reglament de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris.

Fase 2 de 2
Retorn ? - 20-10-2020
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

El desplegament reglamentari de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, pretén reconduir les tendències negatives pel que fa a pèrdua d’activitat i capacitat productiva, així com afavorir la dinamització econòmica del sector agroalimentari i l’ocupació i gestió del territori.

Objectius de la iniciativa

El Reglament té com a objectiu general assegurar l’eficàcia dels mecanismes de protecció i gestió dels espais agraris previstos en la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, els quals s’orienten a:

 • Preservar els espais agraris i la seva connectivitat, en especial els sòls més valuosos o productius i els espais d’alt valor agrari. 
 • Garantir la viabilitat econòmica de la producció de béns i serveis, singularment d’aliments i matèries primeres. 
 • Promoure la producció agrària i la creació de noves activitat susceptibles de generar riquesa i ocupació, en especial d’àrees amb dificultats o afectades per la despoblació. 
 • Contribuir a la protecció del medi ambient (valors paisatgístics, lluita i prevenció del canvi climàtic i desertificació del medi). 

Els objectius concrets del Reglament són:   

 • Reforçar la seguretat jurídica relativa a la tramitació i el contingut del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya i dels Plans territorials sectorials agraris específics. 
 • Reforçar la seguretat jurídica relativa a la tramitació i el contingut de l’Anàlisi d’Afectacions Agràries, com a eina que, en el marc de la normativa urbanística i d’obra pública, ha de permetre posar en valor els espais agraris i preservar-ne la conservació en la implantació de noves activitats en els espais agraris.  
 • La creació, el desenvolupament i el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i establir el procediment per declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús, així com els criteris d’adjudicació de les parcel·les en desús disponibles per a la seva posada en funcionament i reduir significativament l’elevat nombre d’hectàrees que actualment estan en estat d’abandonament. 
 • Concretar els aspectes relatius a les infraestructures d’interès general als espais agraris per evitar possibles conflictes de competències amb l’Estat. 

Per organitzar el debat, es plategen les preguntes següents:

 • Considereu que els instruments de planificació territorial sectorial agrària i plans sectorials específics ajudarà a identificar, preservar i valorar els espais agraris de Catalunya? Com s’hauria de canalitzar la participació del sector en l’elaboració d’aquests instruments o quines garanties caldria incloure en el procediment?
 • Creieu que la creació d’un Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús és una bona eina per posar en funcionament aquestes parcel·les? Com s’hauria d’estructurar aquest Registre? Quins criteris cal tenir en compte alhora de declarar una parcel·la en desús? Quins drets han de tenir els propietaris d’aquestes parcel·les? Quines condicions s’haurien de tenir en compte a l’hora de poder accedir a l’arrendament d’una parcel·la.
 • Considereu que hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?
 • S’haurien de preveure altres objectius diferents?

Per fer arribar les vostres aportacions heu d’adreçar-vos a l’apartat "Propostes" del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal.

Propostes Veure tots (30)

Cal donar veu en el procediment a titulars i propietaris —que sempre són ignorats, o estan en...
La col·laboració per a inventariar les parcel·les agrícoles i ramaderes en desús —article 24.2 de...
El sistema de contractes de conreu vigent a Catalunya des del 2007 ha estat un profund fracàs a...
Pel cas que l’informe d’afectacions agràries —article 12 de la Llei 3/2019— no s’elabori dins el...
Veure tots (30)
Qui participa La consulta és oberta a la ciutadania en general i les associacions i organitzacions relacionades amb el sector
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 24 de Juliol de 2020
Data de finalització 24 de Agost de 2020
Referència: II-PART-2020-07-347

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/espais-agraris/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/espais-agraris/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Participants

55

Seguidores

5

Comentaris

30

Propostes

15

Adhesions