" class="part-icon-bars">

Nova estratègia BIM (Building Information Modeling) de la Generalitat de Catalunya

#EstrategiaBIM Pensem una nova estratègia BIM

Fase 3 de 3
Resultats: síntesi i valoració de les aportacions 20/11/2023 - 29/12/2023
Fases del procés

Canvis a "Obra nova, rehabilitació... i obra construïda"

Versions

Versió 1

Avatar: Juan Miguel Juan Miguel
30/10/2023 11:49
Versions 1 Torna a la proposta