" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del proceso

El procés participatiu tenia com a finalitat dur a terme un procés de reflexió estratègica per definir la nova Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q), que estableixi les directrius i els objectius estratègics que han de guiar durant els propers anys a les entitats que componen el sistema d’ocupació de Catalunya, com són, les administracions locals, les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, les empreses i la resta d’entitats que col·laboren amb el SOC 

Ha arribat el moment de presentar els resultats del procés participatiu, el recull de les aportacions i propostes que es van recopilar tant a les sessions presencials com de forma virtual. 

L'Equip del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), conjuntament amb la Sub-Direcció General de Participació Ciutadana i TANDEM hem elaborat l'Informe definitu del Procés Participatiu Estratègia Catalana per l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q).

Aquest document inclou: els objectius i finalitats del procés participatiu, desenvolupament del mateix, dades de participació i, sobretot, els resultats i conclusions dels debats.