" class="part-icon-bars">

El futur urbanístic del Camp de Tarragona

#elfuturdelCamp Directrius de planejament urbanístic en l'àmbit metropolità del Camp de Tarragona

Fase 3 de 3
Fase de retorn 16/10/2021 - 03/12/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili han iniciat un treball d’anàlisi tècnica de la realitat urbanística, cartogràfica, demogràfica i estadística de l’àrea ocupada pels municipis del sistema urbà metropolità del Camp de Tarragona (AMCT): Tarragona, Reus, Constantí, Salou, La Canonja i Vila-Seca, amb l'objectiu de fer un primer diagnòstic d’identificació dels elements comuns d'aquests municipis i la finalitat de definir directrius i continguts per l’elaboració d’un pla urbanístic de caràcter supramunicipal.

La motivació per impulsar aquest estudi neix de la necessitat de treballar en un territori complex on interactuen un conjunt de municipis que han experimentat importants transformacions en els últims anys, però que no compta amb un enfocament metropolità que plantegi i resolgui reptes i problemàtiques de manera conjunta. Els continguts no estan decidits ni tampoc l’abast que ha de tenir el Pla supramunicipal perquè, a través del debat que sorgeixi d'aquest procés participatius, volem elaborar un pla vertebrador i complementari de la planificació urbanística vigent a cada municipi.

Objectius generals del procés

 1. Contribuir a un millor coneixement de les dinàmiques territorials que operen al sistema urbà del Camp de Tarragona.
 2. Elaborar un primer diagnòstic de la realitat metropolitana i les lògiques supramunicipals a través d’un debat obert amb les diferents disciplines professionals i els representants institucionals. 
 3. Fer extensiu a la ciutadania els reptes a resoldre i les oportunitats per assolir un territori més coherent i millor estructurat a escala supramunicipal.
 4. Articular les directrius sobre les quals caldrà versar l’elaboració d’un document de planificació urbanística estratègica adaptat a les especificitats del Camp de Tarragona, partint dels continguts extrets del diagnòstic participat.
 5. Divulgar la realitat identificable del territori metropolità a partir de la identificació dels seus principals dèficits, inèrcies, potencialitats i oportunitats de transformació.

Objectius específics del procés

 1. Determinar les necessitats d’una planificació urbanística, metropolitana i supramunicipal pròpies del Camp de Tarragona.
 2. Identificar i posar en valor els elements comuns i conjunts de l’àmbit.
 3. Reconèixer els reptes i les problemàtiques compartides de l’àrea.
 4. Concebre àmbits viables de col·laboració i governança compartida.

Eixos del debat

 • Eix 1. Determinació de l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona.
 • Eix 2. Models de mobilitat i accessibilitat òptima en el Camp de Tarragona.
 • Eix 3. Protecció i posada en valor de l’espai agrícola. Factors determinants de la qualitat mediambiental i paisatgística dels espais oberts. Introducció de les bases per la regulació de la compatibilitat d’usos en l’espai obert.
 • Eix 4. Modernització dels assentaments urbans, les polítiques de sòl i habitatge supramunicipals, les operacions de reciclatge urbà i equipaments d’abast territorial, els espais de reserva, la costa, les densitats urbanes i els teixits urbans mixtes.
 • Eix 5. Projecció del model econòmic del territori, dels polígons industrials i de les grans infraestructures: port, aeroport i TGV. 
 • Eix 6. Definició del models mancomunats energètics i metabòlics: xarxes de consum i residus, i ordenació de les seves infraestructures. 
 • Eix 7. Governança

A l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus hi ha una exposició temàtica articulada a partir dels eixos determinats a les taules de debat. Aquest material expositiu incorpora uns eixos transversals sobre la crònica de la seva construcció amb imatges del seu desenvolupament i un inventariat de diversos aspectes formals o representatius de les dinàmiques d’interacció, la distribució geogràfica, els trets socioculturals o culturalment identitaris, en definitiva, el seu paisatge compartit.

Qui pot participar

Persones i/o entitats interessades en definir els criteris del nou model territorial metropolità del Camp de Tarragona.

Impacte del procés participatiu al Pla

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter directament vinculant, però sí incidiran i podran ser incorporades en el Pla.

Les institucions responsables en primer lloc difondran els resultats del procés participatiu, de totes les activitats i canals de participació que s’hauran dut a terme, mitjançant el portal participa.gencat.cat.

Aquests resultats seran valorats abans de la redacció de l'avantprojecte del Pla, i s'incorporaran aquelles propostes que es valorin positivament. A la finalització del procés participatiu, es farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Documents relacionats

El que es decideix El futur urbanístic del Camp de Tarragona (àmbit metropolità).
Qui hi participa Totes les persones i entitats vinculades al Camp de Tarragona.
Departament Departament de Territori
Àrea d'organització Secretaria Territori i Mobilitat
Grup promotor Representants de la Generalitat de Catalunya: Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Gabinet Tècnic del Departament i Direcció general de Participació Ciutadana; Universitat Rovira i Virgili, representants dels ajuntaments i actors clau
Unitat promotora Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Entitats dinamitzadores Gabinet Ceres
Disposa de retorn
Data d'inici 16 de Setembre de 2021
Data de finalització 31 de Desembre de 2021
Referència: II-PART-2021-06-400

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/futurcamptarragona/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/futurcamptarragona/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

62

Participants

58

Seguidores

9

Trobades

138

Respostes