" class="part-icon-bars">

Sorteig de la Grossa Sant Joan

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre que reguli les categories de premis i la distribució de l’import total que s’hi destina entre les diferents categories pel sorteig de la Grossa Sant Joan 2019 i següents

Fase 2 de 2
Retorn 23/03/2019 - 26/03/2019
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)