" class="part-icon-bars">

Sorteig de la Grossa de Sant Jordi

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d'ordre que reguli les categories de premis i la distribució de l'import total que es destina entre les diferents categories pel sorteig de la Grossa Sant Jordi 2020 i següents.

Fase 2 de 2
Retorn i tancament 21/10/2019 - 28/10/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa


La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un projecte d’ordre que reguli les categories de premis i la distribució de l’import total que s’hi destina entre les diferents categories pel sorteig de la Grossa Sant Jordi 2020 i següents.

Amb la iniciativa es pretén solucionar el problema consistent en què l’ordre que actualment regula les categories de premis d’aquest sorteig de la loteria passiva no preveu la realització d’una quarta i cinquena extraccions amb un segon i tercer premis de 20.000 € i 10.000 € per bitllet, respectivament.

Així mateix, cal ajustar l’import del premi corresponent a les dues últimes xifres de la primera extracció, que passarà de 45 € a 30 € per bitllet, per tal d’equilibrar i dotar de la màxima coherència l’estructura de premis.

Els objectius de la iniciativa són:

1.   Fer possible la celebració d’un sorteig de la Grossa Sant Jordi 2020 que, tot i tenir caràcter extraordinari per la importància del primer premi, afegeixi un segon i tercer premi que facin més atractiva la participació en aquest sorteig.

2.   Establir el marc regulador, exigit pel Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, relatiu a les diferents categories de premis i la distribució del seu import.

3.   Incrementar l’activitat comercial dels establiments que integren la xarxa comercial de Loteries de Catalunya i que conformen una part important del teixit comercial del territori de Catalunya.

Amb la consulta prèvia es vol copsar la percepció i el criteri de la ciutadania davant la iniciativa de millorar les categories de premis i la distribució de l’import total destinat a premis entre les diferents categories del sorteig de la Grossa Sant Jordi 2020, amb la possibilitat d’obtenir més ingressos tant per part de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya com pel Tresor de la Generalitat, que és el destinatari dels beneficis obtinguts del producte de les seves loteries.

Podeu consultar l'actual normativa accedint a:

http://economia.gencat.cat/ca/departament/normativa/loteriacatalunya/

ORDRE VEH/13/2019, de 5 de febrer, sobre les categories de premis i els seus imports per al sorteig de la Grossa Sant Jordi 2019 i els següents.

http://economia.gencat.cat/web/.content/loteriacatalunya/regulacio/especifica/documents/Ordre-VEH-13-2019-cat.premis-GSTJordi19.pdf

Preguntes per a orientar les aportacions

1.- Una vegada celebrat el sorteig de la Grossa Sant Jordi d’enguany, considereu convenient que el sorteig de la Grossa Sant Jordi, previst pel dia 27 d’abril de 2020, tingui una estructura de premis més atractiva i interessant?

2.- Quina estructura o categories de premis considereu que hauria de tenir el sorteig de la Grossa Sant Jordi?


Propostes Veure tots (1)

Acceptades
Com a venedora de Loto Catalunya, que hi hagi un sol premi a la Grossa de Sant Jordi ni agrada...
Veure tots (1)
Qui hi participa Ciutadania en general / Persones integrants de la xarxa comercial de l’EAJA
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Disposa de retorn No
Data d'inici 19 de Setembre de 2019
Data de finalització 19 de Octubre de 2019
Referència: II-PART-2019-09-270

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/grossasantjordi/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/grossasantjordi/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

187

Seguidores

1

Propostes