" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya

#grupsinteres Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 23/12/2019 - 23/01/2020
Fases del procés

Canvis a "Comentarios de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) al Anteproyecto de Ley de Grupos de Interés de la Generalitat "

Mode de vista de comparació:

Títol

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Cos

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions
Autoria de la versió
Avatar: Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales
Versió creada el 20/12/2019 10:33