" class="part-icon-bars">

Participació en el projecte del nou Hospital de Palamós

Participació de la ciutadania en el Pla funcional assistencial del nou Hospital de Palamós

Fase 2 de 2
Descripció de la fase 2 01/02/2024 - 29/03/2024
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)