" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació

#igualtat Consulta pública prèvia a l'elaboració del decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació i desplegament de les sancions accessòries

Fase 2 de 2
Retorn 14/04/2021 - 14/06/2021
Fases del procés

8 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Adjuntem en un document 7 propostes de l'Observatori Contra l'Homofòbia relatives a la consulta...
  • Creat el
    09/04/2021
  • 0
  • Número de comentaris: 0
7. Cal que aquest òrgan creat ad hoc a la Llei 19/2020, de 30 de desembre, en l’exercici...
6. Una mediació eficaç en aquest àmbit que doni resposta a la conciliació de postures entre la...
5. Els requisits que haurien d’acreditar els ens locals que vulguin assumir la competència...
4. Les mesures, no haurien de ser alternatives, sinó complementàries a la sanció econòmica i per...
3. Les sancions econòmiques han de complir el paper de persuadir de la realització d’una conducta...
2. El procediment sancionador -per tal de facilitar la denúncia i la personació de les parts...
1. El procediment sancionador ha d'evitar una excessiva burocratització de processos i fases i...