" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació

#igualtat Consulta pública prèvia a l'elaboració del decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació i desplegament de les sancions accessòries

Fase 2 de 2
Retorn 14/04/2021 - 14/06/2021
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  10/03/2021 - 12/04/2021

  Participació

  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions

 2. 2
  14/04/2021 - 14/06/2021

  Retorn

  En aquesta fase, l'òrgan promotor de la consulta pública fa un anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la seva incorporació en l'anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar