" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació

#igualtat Consulta pública prèvia a l'elaboració del decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació i desplegament de les sancions accessòries

Fase 2 de 2
Retorn 14/04/2021 - 14/06/2021
Fases del procés

8 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
4. Les mesures, no haurien de ser alternatives, sinó complementàries a la sanció econòmica i per...
6. Una mediació eficaç en aquest àmbit que doni resposta a la conciliació de postures entre la...
1. El procediment sancionador ha d'evitar una excessiva burocratització de processos i fases i...
Adjuntem en un document 7 propostes de l'Observatori Contra l'Homofòbia relatives a la consulta...
  • Creat el
    09/04/2021
  • 0
  • Número de comentaris: 0
2. El procediment sancionador -per tal de facilitar la denúncia i la personació de les parts...
7. Cal que aquest òrgan creat ad hoc a la Llei 19/2020, de 30 de desembre, en l’exercici...
3. Les sancions econòmiques han de complir el paper de persuadir de la realització d’una conducta...
5. Els requisits que haurien d’acreditar els ens locals que vulguin assumir la competència...