" class="part-icon-bars">

Imatge corporativa de les policies locals

#seguretat, identitat corporativa, administració local Tràmit de participació ciutadana (article 69 de la Llei 19/2014) en el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’imatge corporativa de les policies locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Propostes 05/06/2024 - 24/06/2024
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

  1. 1
    03/06/2024 - 17/06/2024

    Imatge corporativa de les policies locals

  2. 2
    05/06/2024 - 24/06/2024

    Propostes