" class="part-icon-bars">

Impost sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que generen les activitats econòmiques

Consulta pública prèvia a l'aprovació de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que generen les activitats econòmiques

Fase 2 de 2
Retorn 04/02/2022 - 04/03/2022
Fases del procés

Canvis a "No es pot endegar un Impost sense consens en els paràmetres de càlcul"

Versions

Versió 1

Avatar: INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
03/02/2022 17:12
Versions 1 Torna a la proposta