" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta d’ordre de la Inspecció

Consulta pública prèvia sobre la proposta d'ordre de desplegament de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació a Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 03/01/2023 - 03/03/2023
Fases del procés

Podeu consultar el document de retorn, on es fa un recull de les propostes fetes i una anàlisi.