" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta d’ordre de la Inspecció

Consulta pública prèvia sobre la proposta d'ordre de desplegament de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació a Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 03/01/2023 - 03/03/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció de l’ordre de desplegament de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació a Catalunya.


Objectiu de la consulta

L’ordre que es vol impulsar té per objecte el desplegament de l’estructura i el funcionament de l’organització, a través de l'exercici de les funcions i atribucions que té assignades la Inspecció d’Educació a Catalunya, així com desenvolupar determinats aspectes de la seva organització en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya i del Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació.

La iniciativa d’elaboració del projecte d’ordre s’executa en els termes que estableix la legislació vigent, i inicialment es proposa abordar els continguts següents:

  • Estructura, organització i funcionament de la Inspecció d’Educació
  • Actuacions de la Inspecció d’Educació
  • Formació de la Inspecció d’Educació
  • Avaluació de la Inspecció d’Educació
  • Codi ètic de la Inspecció d’Educació
  • Accés al cos d’inspectors i inspectores d’educació
  • Condicions de treball de la Inspecció d’Educació

La publicació del Decret 12/2021, va representar una actualització del marc normatiu que regulava la Inspecció d'Educació, amb el propòsit últim d’adaptar les seves finalitats, funcions i organització al context actual i d’orientar les seves actuacions a una visió que prioritza l'equitat, la inclusió, la convivència, l'autonomia dels centres, el lideratge pedagògic i l'acompanyament en els processos de millora contínua i de transformació educativa en totes les seves intervencions i com a plantejament institucional integral.

El Decret introdueix modificacions significatives amb l'objectiu de millorar en termes d’eficiència i de flexibilitat, reforça el treball en equip i en xarxa dels inspectors i inspectores, impulsa la seva participació activa en la concreció, desenvolupament i avaluació dels plans territorials, millora la formació i avaluació de la Inspecció d'Educació com a elements fonamentals per garantir la qualitat de l'exercici de la funció, i potencia l'expertesa individual i col·lectiva com a valor clau per a l'organització.


Preguntes per orientar les aportacions


  • Quins aspectes haurien de ser desenvolupats en l'ordre i en quin nivell de concreció?


Podeu consultar el Decret 12/2021, de 2 de març en l'apartat de "Documents relacionats".

Qui hi participa La consulta és oberta a tota la ciutadania. Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat del col·lectiu d’inspectores i inspectors i de la comunitat educativa.
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Subdirecció General de la Inspecció d'Educació
Disposa de retorn
Data d'inici 02 de Desembre de 2022
Data de finalització 03 de Març de 2023
Referència: II-PART-2022-12-544

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/inspeccio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/inspeccio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>